Stöd för kommunsammanslagning

Utspelet från Ragundas kommunalråd, att slå samman alla länets kommuner, får stöd av en Strömsundspolitiker.
Bengt Olofsson, kristdemokrat i kommunstyrelsen i Strömsund, tror att frågan kommer att aktualiseras ju mer skatteunderlaget sviktar.