Dags att kasta Cashkorten

Storbankernas gemensamma satsning på det så kallade cashkortet avvecklas.
Orsaken är att användningen av cashkortet varit alltför låg för att upprätthålla den organisation som krävs. Samtliga kortkunder kommer att informeras via sin bank och anslutna butiker får nedläggningsbeskedet via brev.