Strömsundselever hade bäst betyg

Andelen niondeklassare som fått så pass bra betyg att de kunnat söka vidare till gymnasieskolan är betydligt högre här i länet än i landet i genomsnitt, det visar statistik från Skolverket.
I länets kommunala skolor var andelen elever som fick fullständiga betyg när de gick ut högstadiet i våras närmare 78 procent, medan riksgenomsnittet låg på 74,5 procent. Allra bäst i länet var eleverna i Strömsunds kommun. Där klarade nära nio av tio niondeklassare eller 85,5 procent inträdeskraven till gymnasiet.