Inga klara besked om nedläggningsorsaken

Det är inte krasst ekonomiska faktorer som ligger bakom nedläggningen av slakteriet i Östersund. Det är något annat - men vad - fick bönderna i länet inte veta vid dagens möte med slakteriets ägare.
Eva Hellstrand, bonde och centerledare från Åre kommun är kritisk till mycket i ägarnas agerande. - Pengamässigt är det samma besparing. Tio miljoner om man lägger ner i Östersund, tio miljoner om man lägger ner i Ullånger. Swedish Meats redovisar inte vilka andra faktorer som ligger till grund för nedläggning i Östersund. - Jag tycker de har överskridit sina befogenheter när de släppt Norrlandsslakten till ett privat slakteri där Swedish Meats blir minoritetsägare, säger Eva Hellstrand. LRF:s länsordförande Lena Nilsson konstaterar att många av hennes medlemmar är mycket besvikna över att inte få reda på underlaget till beslutet. - Vi måste övertyga dem genom att visa dem att vi kan klara de här besparingarna, ta hand om djuren och klara transporterna, säger Mats Rosendahl vid Swedish Meats.