Tillsätter utredning om nytt slakteri

Dagens möte om slakterinedläggningen i Östersund resulterade i att en arbetsgrupp om tre personer och ägarna till Lits Djurservice fick i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett nytt slakteri i Jämtland.
Per Åsling som ingår i arbetsgruppen tror trots att det är en bransch med stora lönsamhetsproblem på en nystart för ett Jämtlandsböndernas eget slakteri.