Kraftig ökning av bedrägerier i länet

Antalet anmälda bedrägerier i Jämtland ökade kraftigt under förra året jämfört med 2002.
Drygt 600 bedrägerier anmäldes förra året vilket är ungefär 250 fler än 2002. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet.