Charkföretag föredrar lokalt slakteri

De jämtländska charkuteriföretagen är intresserade av att även i fortsättningen kunna köpa slaktråvara här i länet.
Det säger flera av företagen som Radio Jämtland talat med idag. Grisköttet slaktas redan idag här i länet genom samarbetet Jämtlandsgrisen. Men grisköttet räcker inte och därför importeras en del främst från Swedish Meat i Stockholm. Nötkött har länet överproduktion av och ungefär hälften av produktionen går söderut. På Burmans i Östersund är man fortfarande intresserade av jämtländskt kött men säger att det inte är någon katastrof för dem om det slaktas i Västernorrland.