Läkare hålls ansvarig för felbehandling

Socialstyrelsen i Umeå har anmält en läkare på en hälsocentral i länet till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och kräver att läkaren bestraffas.
Läkaren har ordinerat höga doser av cortison till en ung kvinna och börjat en behandling mot oklar led- och muskelvärk, efter en tid fick hon också cellgiftsbehandling. Men det fanns ingen säker diagnos på att kvinnan verkligen hade den misstänkta reumatiska sjukdomen. Socialstyrelsen är mycket kritisk. Läkaren har inlett behandlingen utan att diskutera med och förankra behandlingen hos en reumatolog, skriver man. Han har kombinerat mediciner som är olämpliga. Medicineringen var omdömeslös och direkt farlig skriver Socialstyrelsen. Kvinnan utsattes för stor risk att drabbas av allvarlig skada. Bland annat gick hon upp tio kilo i vikt av cortisonet. Hon hade också missförstått doseringen och drabbats av svåra biverkningar, efter vård och nedtrappning av medcicinerna blev hon bättre. Det handlar om en ung kvinna som haft led- och muskelvärk i flera år. Trots många provtagningar kunde man inte konstatera någon specifik sjukdom. Så småningom har besvären bedömts som kroniska smärtsyndrom. Den anmälda läkaren tycker inte att han gjort något fel. Han är kritisk mot att inte reumatologiska kliniken fullföljt utredningen av kvinnans besvär.