Omfattande förarbete för Åre-tunneln

Planeringen av tunnelbygget i Åre fortgår enligt planerna och starttid för bygget av den mindre tunneln är fortfarande 2005.
Om den mindre tunneln, första etappen i projektet, har sagts att den måste vara klar till alpina VM i Åre 2007. Hos Åre kommun arbetar man nu med att ändra detaljplanen för området. - Det rullar på men det är svårt, säger stadsarkitekten Björn Reuterswärd till Radio Jämtland. Bland annat kommer två bäckar i området att fyllas igen och det innebär en kraftig miljöpåverkan. Skyddet av Åresjön har också stärkts på senare år och det ställer högre krav på planeringsarbetet. Snart kommer också markägare och andra intressenter att kunna lämna synpunkter. Åtminstone i något fall väntar hårda förhandlingar om ersättningen för mark och byggrättigheter som kommunen ska lösa in. I juni ska fullmäktige i Åre fatta det formella beslutet om tunnelbyggets första etapp.