Mittsveriges Universitet underkänns

Utbildningsdepartementet säger nej till Mitthögskolans förslag på universitetsnamn.
När Mitthögskolan blir universitet från 1 januari nästa år får den inte heta Mittsveriges Universitet som det var tänkt, departementet föreslår i stället Mittuniversitetet. Och enligt rektor Thomas Lindstein är det bara att gilla läget eftersom det är utbildningsdepartementet som har beslutanderätt i denna fråga.