Glesbygdsverkets chef saknar rätt kompetens

Kerstin Wallin har inte det som krävs för att leda Glesbygdsverkets arbete.
Ola Sundell anser att en Glesbygdsverkets generaldirektör måste ha bra kompetens om bl a EU-frågor och småföretagande. Sundell ställer sig tveksam till om Wallin verkligen har sådan kompetens