Barns rätt intresserar inte kommunerna

Intresset för och engagemanget i Barnkonventionen varierar starkt bland länets kommuner.
I de flesta av länets kommuner har man antagit konventionen och fattat någon form av beslut om att man ska arbeta med den. Men en enkät som Barnombudsmannen gjort visar att många kommuner har ett pliktskyldigt intresse som inte förefaller så djupt. I andra kommuner, som till exempel Åre, anser man att Barnkonventionen är helt överflödig och att de krav den ställer på barns rätt tillgodoses utan formella åtaganden. Det menar i alla fall ordföranden i barn- och utbildningsnämnden i Åre, Mikael Hålén.