I Krokom lyssnar man på barnen

I Krokoms kommun är barns och ungdomars möjligheter att ha inflytande på sin situation och i samhället ganska bra.
Det tycker Emma Dahlqvist som är med i ungdomskulturrådet men också i Barnkonventionsgruppen. Politikerna har varit angelägna att ge röst och plats åt barn och ungdomar, menar hon. Att man gör det i organiserad form med en grupp som ansvarar för arbetet med barnkonventionen innebär att man märker att det faktiskt händer saker. Enligt Barnkonventionen som antagits av FN och som de flesta svenska kommuner försöker leva upp till har barn och ungdomar rätt att ha inflytande.