Överåklagaren yrkar på dom för mord

I sin slutplädering under sista rättegångsdagen om mordet på Anna Lindh yrkade överåklagare Agneta Blidberg på att Mijailo Mijailovic ska fällas för mord.

Trots sina psykiska problem har han inte agerat förvirrat före mordet och han har haft uppsåt att döda, menade överåklagaren.


Mijailovics försvare, Peter Althin, hävdar däremot att hans klients möte med Anna Lindh var en slump - alltså ingen överlagd handling - att knivöverfallet gjordes under påverkan av okontrollerad medicinering och att det hela bör bedömas som dråp.