Ny markberedare skonar fornminnen

När man markbereder maskinellt inför skogsplantering förekommer det också att tusenåriga fornlämningar i naturen ödeläggs.

Nu har studier gjorts av en markberedare som inte gräver eller river i marken utan istället lägger ut en hög med fylljord uppe på markytan.


Studien visar att metoden ger bra planteringspunkter och inte är dyrare än konventionell markberedning.


Det uppger Skogforsk som är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, på sin hemsida.