Östersunds kommun bryter mot lagen

Östersund är ingen bra stad att rösta i om man är funktionshindrad.

När vi folkomröstade om införandet av euron i höstas var det omöjligt för rullstolsburna att ta sig in i tre olika vallokaler i Östersund. Och det är ett lagbrott, så Östersunds kommun får nu allvarlig kritik från Länsstyrelsen.


- Vi funktionshindrade finns också och därför måste det här fungera, säger Ulla Brandén som själv sitter i rullstol och som inte tog sig in i den vallokal där hon skulle rösta.


Ulla Brandén har även anmält Östersunds kommun till handikappombudsmannen.