Östersunds kommun handfallen inför mobbing av vuxna

Det finns inga riktlinjer för hur man ska hantera vuxenmobbing bland kommunanställda i Östersund.

Jörgen Appelqvist, personalchef på Östersunds kommun menar att man i det löpande arbetsmiljöarbetet inte upptäckt några fall av mobbing och därför finns det ingen anledning att ha en policy.


Men Christer Johansson, som till och med december förra året arbetade som rehab-handläggare på hemtjänsten i Östersunds kommun, säger sig ha stött på 7 till 8 fall av mobbing inom kommunen, och han tycker att en policy är en nödvändighet för att man ska kunna komma åt problemet.