Nya krav på Glesbygdsverket inför framtiden

Glesbygdsverket byter nu inte bara direktör, verksamheten får också nya önskemål och krav inför framtiden.

”Bredare, tydligare och en mera samordnad landsbygdspolitik, men behåll själva verket ungefär som det ser ut i dag.” Så kan man sammanfatta de åsikter som landat hos regeringen efter en remissrunda hos bland andra statliga verk och organisationer.


Glesbygdsverkets roll i framtiden har stötts och blötts av hela 70 remissinstanser. Arbetsmarknadsstyrelsen, Fiskeriverket, Boverket, Skärgårdarnas Riksförbund är bara några exempel på vilka som har tyckt till.


- En återkommande synpunkt men uttryckt på olika sätt är behovet av en bredare landsbygdspolitik och då menar man en klar nationell samordning mellan Glesbygdsverket och andra myndigheter. Ett betydligt större och bättre samarbete alltså.


- De flesta av remissinstanserna, som exempelvis nästan alla länsstyrelser, vill se en politik där landsbygdens utveckling formuleras ordentligt - däremot inte hur, men alltså trycks det på att framtidsversionen av landsbygdsutvecklingen måste vara klar o tydlig.


- Det behövs också ett mycket bättre sätt att sprida erfarenheter och kunskaper kring landsbygden på, det vill säga att även de som annars inte har kontakt med dom här frågorna får sin del av informationen.


Själva Glesbygdsverket som just statligt verk har ifrågasatts från flera håll men av dom 70 som tyckt till om verkets framtid är det bara 13 som direkt skriver att verket bör läggas ner, däribland Verket för näringslivsutveckling, Länsstyrelserna i Jönköping, Stockholm men även Norrbottens och Västerbottens län.


Ja alla oavsett var i Sverige man bor, påverkas av politiska beslut och därför skriver flera instanser, där i bland Länsstyrelsen i Jämtlands län att det är viktigt att någon central myndighet kollar upp vilken effekt just politiska beslut får, något som man alltså vill att Glesbygdsverket ska göra i framtiden.