Krubban ett fiasko i den stränga kylan

En varm lokal att vara i på dagarna är vad missbrukare i Östersund vill ha, och då är det vindskydd, den så kallade krubban som nyligen flyttades från Stortorget till Österängsparken, inget bra alternativ.

En av personerna som brukar komma till krubban säger till Radio Jämtland att om företagarna i Östersund vill ha bort oss från centrala stan så är det bara att bygga ett hus. Vi dras till värmen.


Och då är busstorgets väntsal, ett parkeringsgarage och gamla kyrkan betydligt bättre alternativ än det vindskydd, den så kallade krubban, som nyss flyttats från Stortorget till Österängsparken.


- Tre väggar och lite halm ger väl ingen värme, säger en annan av de Radio Jämtland pratat med. Krubban är ett fiasko, säger han.


En kvinna saknar Stadsmissionen. Fram till slutet av december hade de öppet på dagarna. Men Östersundsbostäder förnyade inte kontraktet på Statsmissionens lokal eftersom andra hyresgäster hade klagat. Och de har inte heller några pengar för Östersunds kommun har inte bestämt om de ska ge något fortsatt bidrag till verksamheten.