Åre

Inget beslut om vindkraften i Åre

Det blev inget beslut om vindkraftsutbyggnaden i Åre kommun på tisdagen. Hälften av ledamöterna i kommunfullmäktige begärde återremittering av vindkraftplanen.

Två helt motstående åsikter, de som inte alls vill ha någon vindkraft och de som vill utveckla vindkraften fullt ut på kalfjället, gick ihop och röstade för återemiss av hela översiktsplanen. Syftet med återremissen var att båda grupperna, med helt olika åsikter om vindkraften, ville tydliggöra sina ståndpunkter.

- Min bedöming är att beslut om vindkraften bara skjuts på framtiden och att kommunstyrelsen kommer fram till samma slutsats en gång till, dvs att vindkraftsparken placeras i Moskogen, säger Eva Hellstrand centerpartistiskt kommunalråd i Åre kommun.

Nu kommer översiktsplanen tillbaka till kommunstyrelsen och ledamöterna som återigen ska ta beslut om planen och sedan skicka tillbaka den till kommunfullmäktige.