Nytt slakteri kan startas i Krokoms kommun

Krokoms kommun har fått en förfrågan från bönderna om mark eller befintliga lokaler för ett nytt slakteri i länet.

Samhällsbyggnadschefen Ragnar Åkerblom säger att man är intresserade av att ställa upp men att man ännu vet för lite om kraven för att kunna ta ställning till frågan.


Det finns lediga lokaler säger han men att det ännu är för tidigt att veta om de lediga utrymmena passar för ett slakteri.