Läs mer och se skisser på de nya husen

Om lite drygt en månad kommer 104 nya hyreslägenheter att börja byggas på Stadsdel norr.

- Så fort tjälen har gått ur marken så kommer vi att sätta spaden i jorden, säger Bertil Jacobsson som är regionchef på Peab i Jämtland.Inflyttning 2011
Förhoppningen är att de första hyresgästerna ska kunna flytta in redan om ett år. Det blir mestadels tvåor och treor men även nån ett och fyra. Lägenheterna kommer att fördelas på fyra huskroppar.Löfte om 200 nya lägenheter

I och med att Peab bygger de här lägenheterna infriar de en del av det löfte som dotterbolaget Fältjägaren AB redan 2006 gav kommunen nämligen att 200 lägenheter skulle stå färdiga i år.

- Det kommer en etapp två senare, när vi bygger 26 lägenheter i det vi kallar hus fem, och sen blir det säkert mer, men det får vi se då, säger Bertil Jacobsson.Ramavtalet styr
Det ramavtal som Fältjägaren har skrivit med Östersunds kommun innehåller många olika krav. Bland annat att de gamla kasernerna hyrs ut till olika företag, att en fotbollsarena uppförs och att det byggs en förskola. Det här är punkter som redan är avklarade. Men när det handlar om bostäder ligger Fältjägaren efter i tidsplanen. Det är även sagt att 100 villor ska finnas i området, och det är ännu inte genomfört. Men även om Fältjägaren inte uppfyller alla kraven så har kommunen ingen påföljd att ta till. Fram till år 2017 har Fältjägaren fastigheter AB på sig att införliva alla löften.

Det är stor bostadsbrist i Östersund och i kommunens bostadsförmedling står över två tusen personer på kö. Men förmedlingen av de här 104 lägenheterna kommer att ske privat. Och hur höga hyrorna blir är för tidigt att säga.

- Vi vet vad det kommer att kosta att bygga, men vi har inte riktig koll på hyresnivån än, säger Bertil Jacobsson.


Karin Bodén SR Jämtland
karin.boden@sr.se