Kunderna måste informeras om Icas registrering

ICA-Kort registrerar i detalj vilka produkter en kund handlar och uppgifterna kan sedan användas för att skicka riktad marknadsföring till kunden.

Det här är något kunderna måste informeras om och de måste också kunna säga nej till att informationen om vad man handlar används på det sättet, det skriver Datainspektionen i ett beslut.


Även KF:s kundkort Medmera och den registrering som förekommer där har granskats av Datainspektionen, men något beslut i det fallet är inte fattat ännu.