Offentliga sektorn hämmar inte tillväxten

Det är en myt att den offentliga sektorn hämmar tillväxten, det visar en dagsfärsk forskningsrapport från TCO.

Enligt rapporten är det istället tvärtom, det är den låga tillväxten som tvingar fram ökade offentliga utgifter som bland annat arbetslöshetsersättning.