SVERIGE

Allt fler campar

Beläggningen på svenska campingplatser ökade med drygt sex procent i fjol till 15,2 miljoner gästnätter, enligt siffror från Tillväxtverket.

- Vi stod för 80 procent av ökningen inom svensk turism förra året, sett till antalet gästnätter, säger Lars Isacson, vd på campingnäringens branschorganisation.

I och med ökningen stod campingplatserna i fjol för 30 procent av alla gästnätter i Sverige.