Oljeutsläpp vid Indalsälven

Ett oljeutsläpp vid kraftverksdammen i Hissmofors upptäcktes på tisdagskvällen. Räddningstjänsten bedömde att det inte behövdes någon akut sanering.

- Jämtkraft har personal under kvällen för att undersöka om det är något läckage från vår anläggning som ligger bakom, säger Yvonne Berglin på Jämtkraft som äger kraftverket i Indalsälven.

Dammen ligger nära Krokoms samhälle, men enligt den bedömning som Räddningstjänsten gjorde på tisdagskvällen fanns det ingen akut fara med utsläppet.