Ensamstående mammor förlorar på att jobba extra

Det lönar sig dåligt för ensamstående mammor, arbetslösa och deltidsarbetande att jobba extra. De riskerar därför att fastna i fattigdomsfällor, visar finansdepartementets långtidsutredning.

Att jobba extra lönar sig för de flesta. Men för vissa grupper samverkar skatte- och bidragssystemen på ett sätt som gör att det inte blir särskilt lockande att arbeta mer. Mer lön gör att bidrag minskar och inkomstskatten ökar.


Personer med låg inkomst, som ofta är unga eller lågutbildade, har heller inte särskilt mycket att vinna ekonomiskt på att ta steget till arbete från arbetslöshet eller sjukskrivning, enligt utredningen.