Många rektorer saknar utbildning

Mer än var fjärde rektor i landet saknar skolledarutbildning och bland rektorer i fristående skolor är det nästan hälften som saknar formell utbildning för skolledare.


 

Det visar en undersökning som Myndigheten för skolutveckling gjort.


Myndigheten anser att det är alarmerande att så många rektorer inte gått den statliga rektorsutbildningen eller någon annan längre ledarskapsutbildning, skriver Svenska dagbladet.