83-åring skadades på äldreboende

När personalen vid ett äldreboende i Östersund i höstas skulle flytta en 83-årig patient, med hjälp av en lyft, tappade de patienten som föll så illa att skulderleden bröts.

Nu har det gjorts en så kallad lex maria-anmälan till Socialstyrelsen om händelsen.


En orsak som nämns som förklaring till olyckan är att det brustit i utbildning av personalen i hur man använder lyft och lyftsele.