Företag får svårare att låna pengar

Företag i glesbygd har fått ännu svårare att ta lån med sina fastigheter som säkerhet.

Fastigheter i glesbygd betraktas nu som värdelösa av bankerna.


Det sker efter den lagändring som trädde i kraft den 1 januari och gör att banken inte har samma rätt som tidigare att få ut sina pengar om det skulle gå dåligt för företaget.


Företagsfastigheter har redan värderats lågt och med den nya lagen blir det ännu mycket svårare att få loss kapital på gles- och landsbygd.