jämtlands län

Gott förtroendet chefer på landstinget

Det finns gott förtroende för närmsta chef på landstinget, det visar den medarbetarenkät som går presenterades för ledning och fackförbund.

Av 3 576 tillfrågade medarbetare valde 2 999 att svara på enkäten. Enkäten visar också att förtroendet för den närmaste chefen är gott,

att man som medarbetare anser att det finns en stor samlad kunskap inom landstinget och att viljan att lära nytt är mycket stor.