Pengar att spara vid timmertransporter

Vid virkestransporter har lastvikten stor betydelse för transportkostnaden. Att systematiskt köra med för liten last på timmerbilarna för att undvika överlast får stora ekonomiska konsekvenser.

Om man satsade på bättre kranvågar skulle skogssektorn kunna spara stora belopp.


För ett fordon kan besparingspotentialen vara över 100.000 kr per år, skriver det svenska skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk på sin hemsida.