Mängder av onödiga påringningar till SOS

Omkring 50 000 samtal till SOS-Alarm i länet rings helt i onödan varje år - trots informationskampanjer, teknisk utrustning och annat. Det finns till och med exempel på att folk ringer 112 när stugan de hyrt under påsklovet saknar brasved!

Felringningarna ökar trycket och stressen för oparatörerna då alla samtal måste besvaras och i värsta fall fördröjs viktiga ärenden.


Nästan 47 000 riktiga 112-ärenden hanterar SOS-alarm i länet varje år men antalet samtal som rings i onödan är alltså ännu större - uppemot 50 000.


Ett problem som dök upp i och med att kontantkorten till mobiltelefonerna kom är att när slanten att prata för tagit slut går bara 112 att nå - men funktionen kan komma att tas bort just på grund av missbruket. Vidare kan en del sorgligt nog ringa 112 för att beställa en taxi efter festen men även rena misstag är vanliga som att nallen i fickan ringer upp efter att tangenterna tryckts in så att säga i ”rätt ordning”.


Men det finns också ljuspunkter då felringningarna har minskat med cirka 20 procent tack vara informationskampanjer och tekniska lösningar.


Sedan 90 000 byttes mot 112 finns inga andra, nytillkomna nummer som börjar på 1 1 2.


Men ringer någon ett gammalt nummer som har dessa tre siffror i början dröjer telefonsystemet ett par sekunder så att du hinner slå ditt nummer och alarmoperatören slipper ytterligare en felringning.