Bussar viktigast för ungdomar

Busstrafiken är viktig för gymnasieungdomar i länet. I alla fall om man ser till innehållet i motionerna till årets ungdomsting.

I fler än hälften av det sjuttiotal motioner som skrivits till årets ting vill eleverna ha rabatter på bussar, fler nattbussar och fler bussavgångar överhuvudtaget.


Ungdomstinget är ett samarbete mellan landstinget och länets gymnasieskolor och den 16 och 17 februari i år kommer ett femtiotal ungdomar träffa landstingspolitiker och diskutera och fatta beslut om de motioner som skrivits.