Upprörda föräldrar slåss för Tandsbyn

Föräldrarna i Tandsbyn är arga och besvikna för att politikerna nu gjort en kovändning och vill lägga ner skolan i byn.

- Vi blev väldigt förvånade när vi fick beskedet att det finns en politisk majoritet för att lägga ner skolan, säger Mats Barthelsson, som har barn i skolan i Tandsbyn.


Redan i fjol föreslogs att skolan skulle läggas ner, men den räddades i sista stund, eftersom den ansågs ha så stor betydelse för näringslivet i Tandsbyn.


Nu hotas Tandsbyns skola igen, och det verkar finnas en bred politisk majoritet för att det blir skolan i Tandsbyn som läggs ner till hösten, trots att näringslivet i alla fall inte har försämrats det senaste året.


- Tandsbyn är ju Jämtlands Gnosjö. Byn har två stora företag som tillhör internationella koncerner och för att säkerställa att de blir kvar i länet måste skolan vara kvar, menar Mats Barthelsson.


Det är i södra delen av Östersunds kommun som antalet elever minskar mest de kommande fem åren, men faktiskt inte i Tandsbyn. Enligt den prognos som gjorts av Östersunds kommun är elevantalet i Tandsbyn så gott som konstant. I dag går det 60 elever i årskurs 1 till 5 i Tandsbyns skola och enligt prognosen kommer skolan att ha 57 elever år 2008.


Östersunds kommun sparar inte heller mest på att lägga ner den skolan. Däremot kommer det kosta en del, mellan 1,5 och 2 miljoner kronor, att renovera klart skolan i Tandsbyn. Å andra sidan har Östersunds kommun redan kostat på skolan ungefär 5 miljoner kronor i renovering och hyra av ersättningslokaler de senaste fem åren.


Att bli friskola, som Böhle skola blev, är för sent för Tandsbyn. En ansökan om friskola ska nämligen vara inskickad till Skolverket senast den 1 april året före skolstart, och dispenser från den ansöksningstiden ges inte. Men det kan ändå vara en lösning för Tandsbyn i framtiden.


- Vi har varit säkra på att kommunen ska behålla Tandsbyns skola, så vi har inte diskuterat friskolefrågan förut, men nu blir det definitivt aktuellt att diskutera det, säger Svenne Millberg, som är förälder i Tandsbyn.


Tanken är att eleverna i Tandsbyns skola från och med i höst istället ska gå i Ångsta eller Fåker skola eller möjligen i någon av skolorna i Brunflo, medan förskolan och fritidshemmet i Tandsbyn blir kvar.


Den 4 februari tar barn- och utbildningsnämnden beslut om Tandsbyns skola och om de beslutar om en nedläggning ska ärendet även behandlas i kommunfullmäktige senare i år.