Tulledningen till Gäddede

Generaltulldirektören, Kjell Jansson, och en rad andra personer från Tullverket kommer att besöka tullen i Gäddede i februari.

Efter beslutet att lägga ner tullen på orten från och med årsskiftet 2004/2005 bjöd företrädare för näringslivet och kommunen in Tullverket till ett besök.


I ett pressmeddelande skriver bland andra Bernt Söderman, ordförande i företagargruppen i Frostviken, att man ser fram emot besöket, att man hoppas på en givande diskussion och att Tullverket kan erbjuda lösningar som passar näringslivet i bygden.