Regeringsrätten stoppar Långforsutbyggnad

Regeringsrätten har i en dom i dag överraskande meddelat att man upphäver regeringens beslut från 2000 om att tillåta en om- och utbyggnad av Långforsen i Offerdal.


 

Regeringsrätten anser i dom att miljöpåverkan i den skyddade Nedre Långan skulle bli betydande om Långforsen byggs ut så som Jämtkraft planerat.


Det skulle bland annat minska medelvattenföringen i forsen med mellan 60 och 80 procent.


Regeringsrätten visar nu målet åter till regeringen för fortsatt handläggning.


Kommentarer till dagens Långforsenbeslut hör du i Radio Jämtlands sändningar efter klockan 16.