Politiker upprörda över bjudkurser till läkare

Att läkemedelsbolagen står för mer än hälften av läkarnas fortbildning här i länet, upprör nu länets politiker.

Miljöpartistiske landstingsledamoten Jan-Olov Dahlin tycker att det är landstingets sak att betala läkarnas utbildning.


- Kanske vi använder en del av dom pengar vi har för utbildning och forskning på fel sätt, säger han.


Nina Fållbäck Svensson som sitter i landstingsstyrelsen för Vänsterpartiets räkning, tycker också att läkarnas utbildning ska betalas med offentliga medel.


- Kan man inte lösa det här på något annat sätt, får man ta det skattevägen, säger hon till SR Jämtland.