Internetglädje i Rissna

Intresset för bredband är stort i länet, hela 240 orter kommer att få tillgång till snabb internet-uppkoppling när kommunernas bredbandssatsning nu drar igång.

Margita Gustafsson som driver affären i Rissna är speciellt glad eftersom hon ska vara med i ett nationellt projekt, som ska ge bättre service i glesbygd:


Det är fyra affärer varav den i Rissna får representera hela Norrland som ingår i programmet.


Kunddatorn ska finnas i ett rum intill affären och där kan man alltså ta reda på allt som finns på nätet.


Dom myndigheter och organisationer som deltar i programmet ska bli extra lätta att kontakta. Apoteket till exempel kommer troligen att installera en bildtelefon där man man tala med en receptarie om medicin.


Man kan fråga systembolaget om lämpliga viner och spela på ATG.


Planeringen pågår men när datorn ska stå på plats är inte klart