Kraftig löneökning för landstingsråd

Landstingsstyrelsens ordförande i Jämtlands län hör till de främsta i sin position i landet när det gäller löneutvecklingen de senaste fem åren.


 

Lönen för uppdraget, som efter senaste valet innehas av socialdemokraten Maidie Wiklund, har ökat drygt 43 procent under den senaste femårsperioden, och ligger nu på 44 000 kronor per månad.


Men trots den kraftiga höjningen ligger Maidie Wiklund i allra nedersta delen av löneligan om man jämför med övriga landstingsråd i Sverige.


Det visar lönestatistik från Landstingsförbundet.