Sågverken slog produktionsrekord

De svenska sågverken går för högtryck och under förra året slog de produktionsrekord med 17,3 miljoner kubikmeter sågade barrträvaror, visar preliminära siffror från Skogsindustrierna.

Det var en ökning med drygt fyra procent mot det tidigare rekordet från 2002.


Produktionsökningen har lett till ökad avverkning och stigande timmerpriser, men trävarumarknaden i Europa är övermättad.