Åre håller hårda linjen mot skoteråkare

Det blir stora begränsningar i skoteråkandet framöver i Skalstugefjällen.

Det blev slutresultatet av dagens möte i Järpen mellan kommunalråden i Åre, Levanger och Verdal. Ett möte som skedde på norrmännens initiativ för att försöka reda ut bråket om var och hur man får köra skoter i Västjämtland.


Åre kommun har gjort omfattande inskränkningar i möjligheterna till skoteråkning i gränstrakterna efter klagomål från ortsbor på svenska sidan som tycker att norrmännen buskör, ställer till oreda i trafiken och stör rennäringen.


- Vi har förklarat att markägarna stänger skoterleden ner till Sandvika, en sträcka på ungefär en mil och på torsdag tar miljö- och byggnämnden beslut om skoterförbud i området, säger Åres kommunalråd, Elsa Danielsson. 


Sedan får man bara åka efter skoterleder som finns i området.


Kommunen ber också länsstyrelsen fatta beslut om parkeringsförbud längs Skalstugevägen eftersom parkerade bilar som lastat av skotrar hindrar annan trafik och plogbilarna kommer inte fram.


Det kommer att finnas parkeringsfickor längs vägen.


- Problemet är att det är för mycket skotertrafik och att de inte åker på lederna. Så småningom kan det tänkas att leden öppnas igen, säger Elsa Danielsson


I Levanger och Verdal finns 600 skotrar men körförbudet är nästan totalt. Och de två gästande kommunalråden tror inte de kan påverka miljödepartementet i Norge till att lätta på reglerna.


Men norrmännen var nöjda med mötet, säger Elsa Danielsson och de förstår Åres ståndpunkt. Men enda lösningen i längden är att man har skoterleder och att de respekteras.


- Exempelvis rennäringen har uppvaktat oss i flera år och beskriver stora problem med renhjordar som skingras av obetänksamma skoteråkare. Det kan ta flera dagar för renskötarna att samla renarna varje gång, säger Elsa Danielsson till Radio Jämtland.