Jämtlands län

Kraftigt ökad medicinförsäljning

Sedan vanliga mataffärer och bensinmackar fick börja sälja receptfria läkemedel så har försäljningen ökat stort, både här i länet och i grannlänet Västernorrland. Under första kvartalet i år köpte jämtlänningarna nästan 8 procent mer receptfria mediciner än motsvarande period förra året.

I början av det här året har i synnerhet vanliga mataffärer sålt allt mer läkemedel.

I Jämtland har försäljningen ökat från drygt 3 600 förpackningar i januari till drygt 6 600 förpackningar i mars.

– Om köpen beror på sjukdom och de används rätt så är det ju bra, men köps det av slentrian och felanvänds eller överanvänds kan det ju leda till följdrisker och sjukdomar, säger Max Wirén på Apotekens Service.

Enligt Max Wirén kan till exempel Paracetamol orsaka allvarliga och till och med livshotande leverskador, acitylsalicylsyra kan ge skador i magen. Om den ökade tillgängligheten gör att vi konsumerar mer kan det leda till ökade läkemedelsskador på sikt, men det vet man inget om än. Det beror på om det faktum att vi köper mer mediciner också gör att vi konsumerar mer och i onödan.

Ökningen kan också bero på att den ändrade tillgängligheten gjort att man nått nya kundgrupper för läkemedlen, enligt Max Wirén.