Sverige

Skadeinsekter stort hot mot skog

Skadeinsekterna bedöms vara ett stort hot mot skogsbruket även i år, hävdar Skogsstyrelsen i en ny rapport. Enbart Granbarkborren kan ta död på upp till 100 000 kubikmeter skog i Sverige under 2010, enligt deras bedömning.

Även snytbagge och röd tallstekel kan vålla omfattande skador.

Skadorna för 2010 bedöms inte bli lika omfattande som 2009 då sviterna efter stormarna Gudrun och Per märktes tydligare. Fortfarande är skadorna efter snytbagge stora i vissa delar av stormområdet. Nya stormar eller en torr sommar kan ge högre volymer under 2010, påpekar Skogsstyrelsen i en rapport till regeringen.

Ute i världen har barrskogarna i Kanadas British Colombia drabbats av en av världens värsta skadedjursattacker. Där har den ökända tallborren dödat miljontals hektar tallskog.