Sundsvall

Nya rön om kejsarsnitt i avhandling

Antalet kejsarsnitt som inte är akuta eller som saknar medicinska skäl har tredubblats under en tioårsperiod. Men det är stor skillnad mellan Stockholmsregionen och Norrlandslänen visar en ny avhandling vid Mittuniversitetet.

Orsakerna till kejsarsnitt som saknar medicinska skäl är ofta förlossningsrädsla, tidigare negativa erfarenheter eller psykosociala skäl.

Det är ämnen i en ny avhandling av forskarstudenten Annika Karlström som nu på fredag presenteras vid Mittuniversitetet.

Avhandlingen visar på stora regionala skillnader mellan Stockholm och de fyra nordligaste länen. Kejsarsnitt utan medicinska skäl är vanligare och har ökat betydligt mer i Stockholmsregionen än i Norrlandslänen.