SVERIGE/SAPMI

Mer pengar för renbruksplanering

De 10 miljoner kronor som staten avsatt till renbruksplanering för landets 51 samebyar räcker inte. Nu begär Skogsstyrelsen och Sametinget ytterligare 9 miljoner kronor.

Renbruksplanerna är ett planeringsverktyg som ska underlätta och förbättra dialog och samråd mellan samebyarna och andra markanvändare.