SVERIGE

Skadeinsekt fortsatt hot mot skogsbruk

Skadorna på skog bedöms inte bli lika stora som förra året. Men skadeinsekter är ändå ett stort hot mot skogsbruket även i år. Det hävdar Skogsstyrelsen i en ny rapport.

Skadeinsekterna är ett av de största hoten mot skogsbruket och enbart Granbarkborren kan ta död på upp till 100 000 kubikmeter skog i Sverige under 2010, enligt Skogsstyrelsens bedömning.