Jämtlands län

Blockpolitiken inte bergfast i länet

Trots att blockpolitiken blir allt fastare i riksdagen är den fortfarande inte självklar i landets kommuner. Det är fortfarande öppet för olika politiska konstellationer och samarbeten på många håll. Här i länet är det främst vänsterpartister som inte tagit ställning ännu.

En enkät som Sveriges Radio ställt till ledande företrädare för de sju stora rikspartierna i landets kommuner visar att omkring hälften av dom som svarat planerar att följa blockindelningen på riksplanet.

Men många avvaktar med besked.

Här i länet är det främst vänsterpartister som inte tagit ställning ännu.

Sveriges Radio har ställt frågor inför valet till alla riksdagspartiernas företrädare i kommunerna. 1 200 har svarat på enkäten, vilket är 60 procent av dom tillfrågade.