Östersund

Hemtjänsten tappade hemlig lista

Anställda på vårdföretaget Attendo Care tappade en sekretessbelagd lista på en parkeringsplats i Östersund. På listan står namn och adress på 18 personer, som får hjälp av hemtjänsten, och deras vårdbehov.

Vem det ska bytas blöjor på, vem som ska få hjälp att tömma toaletthinken och andra mycket personliga och känsliga uppgifter.

Sammanlagt är 18 personers vårdbehov uppräknade, på listan som Radio Jämtland har tagit del av som hittades på en parkeringsplats utanför ett bostadsområde.

De som sköter hemtjänsten för de här vårdtagarna är Attendo Care och Anders Åreng är verksamhetschef

Enligt riktlinjer från Socialstyrelsen ska personlig information inom äldreomsorgen skyddas av tydlig sekretess.

Trots missen med uppgifterna om vårdtagarnas behov av blöjbyten och liknande så tycker Anders Åreng, verksamhetschef inom vårdföretaget Attendo Care som sköter hemtjänsten för de här vårdtagarna att man ska fortsätta ha ett förtroende för dem.

Ändrade rutiner kan krävas, säger han efter det som hänt.

- Vi kanske ska införa koder eller på något sätt avidentifiera sådana här uppgifter. Det här får ju bara inte ske, säger Anders Åreng.

- I orätta händer kan man säga att det är ett stort misstag, säger han.