häggenås

Taket rasade in på Häggenås skola

Barnen i årkurs fyra på Häggenås skola blev ordentligt rädda på måndagen när en bit av taket plötsligt ramlade ner, mitt under lektionen.

- De var väldigt skärrade i går och väldigt chockade. Fyrorna satt i klassrummet och så bara rasade en kvadratmeter från taket, och det var väll chockartat, berättar Britt-Marie Eliasson, rektor vid Häggenås skola.

Det är kommunen som har ansvar för att lokalerna är säkra. Ulf Lövenberg är fastighetschef.

- Det är ju olyckligt att det har hänt men det är saker man inte kan förutse. Utav ålderdom så har det släppt en bit från taket, säger han.

Men just när det är på grund av ålderdom, kan man inte förutse det då?

- Det är lite svårt att göra det, säger Ulf Lövenberg.

Kommunen har ständiga kontroller av skollokalerna men just en sådan här skada är svår att upptäcka, menar Ulf Lövenberg.

I dag har undervisningen i Häggenås skola hållits utomhus och i sporthallen. Taken har besiktats och kommer att förstärkas provisoriskt så att klassrummen kan användas redan i morgon. Och under sommaren kommer ett större underhållsarbete att göras.